Företagsrekonstruktion

Anders Larsson
2019-10-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Företagsrekonstruktion

Inledning Företagsrekonstruktion är ett särskilt rättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos ett i grunden lönsamt företag som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Det kan exempelvis handla om en underleverantör till ett stort företag som flyttar sin verksamhet eller försätts i konkurs eller ett företag som vuxit och fått en […]

Vad händer i konkursärenden?

Anders Larsson
2016-10-19
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser. Alla har säkert hört talas om konkurs och vet lite grann om vad det innebär men många känner nog inte till hur ett konkursärende handläggs vid domstolen och vad som egentligen händer i en konkurs. Avsikten med den här texten är att översiktligt beskriva detta. Hur […]