Urfolksrätt – vad är det?

Profilbild
2019-05-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Urfolksrätt – vad är det?

Dagens blogginlägg handlar om urfolksrätt. Vad är det egentligen? Vilka folkrättsliga instrument finns det som berör urfolksrätt? Vad innebär renskötselrätten och finns det svenska domstolsavgöranden som rör urfolksrätt? Ett personligt tack till Marie B. Hagsgård, expert på minoriteter och urfolk i Europarådet, som varit behjälplig med texten. Urfolk Urfolk definieras i ILO-konventionen om ursprungsfolk och […]