Domstolen och COVID-19

Karin Påle-Bartes
2020-03-31
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Domstolen och COVID-19

COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]

Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Karin Påle-Bartes
2020-03-24
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Ett fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Något som […]

Rättstolk – att ta sig igenom ett nålsöga

Karin Påle-Bartes
2019-10-01
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Rättstolk – att ta sig igenom ett nålsöga

Under studietiden hände det ibland att jag som student, tillsammans med mina studiekamrater, deltog i rollspel för att öva inför de verkliga målen som vi skulle möta i framtiden. Våra roller kunde variera mellan åklagare, målsägande, tilltalad, försvarare, vittne, nämndeman eller juristdomare. Däremot var det aldrig någon som spelade tolk trots att tolken ofta är […]

Unga nämndemän – finns det?

Karin Påle-Bartes
2019-06-13
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Unga nämndemän – finns det?

Många nämndemän i Sveriges domstolar har uppnått en viss ålder. Ibland är det här något som kritiseras, att nämndemannakåren är alltför gammal helt enkelt och därmed inte är ett representativt urval av hela befolkningen. Ibland höjs det också kritiska röster som säger att nämndemännen inte heller är representativa för samhället när det handlar om ursprung. […]

Fel i fastighet

Karin Påle-Bartes
2019-06-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Fel i fastighet

Det är nog ingen överdrift att säga att den största affären i livet för många människor är när man köper sitt eget boende. Men drömhuset kan ibland bli till en mardröm och i slutändan kan man hamna i domstol. De tvister som kommer till domstolen och som handlar om fastighetsköp brukar vanligen handla om att […]

Nåd i brottmål

Karin Påle-Bartes
2019-04-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Nåd i brottmål

Dagens blogg handlar om nåd i brottmål, alltså möjligheten att befria någon från ett straff (brottspåföljd) eller mildra straffet. En ansökan om nåd kan enbart avse en dom som det inte längre går att klaga på, dvs som har vunnit laga kraft. En ansökan om nåd handlar vanligen om förhållanden som har inträffat efter domen […]

Att komma till domstolen för första gången

Karin Påle-Bartes
2019-03-12
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Att komma till domstolen för första gången

Med jämna mellanrum genomför vi brukarundersökningar på Södertörns tingsrätt. Vi har upptäckt att människor som kommer till oss ibland har funderingar när det gäller på vilket sätt man behöver förbereda sig inför en förhandling. En annan fråga som också intresserar många är tingsrättens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Veckans blogginlägg ger svar på några av […]

Domstolen och media

Karin Påle-Bartes
2019-02-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , ,
Domstolen och media

De flesta människor kommer aldrig i kontakt med en domstol vare sig som part eller vittne. Ändå är det få som inte har en åsikt om domstolarna och deras arbete. En inte alltför våghalsig gissning är att människor i största allmänhet färgas av vad som skrivs i media om domstolarna. I slutet av 2008 kom […]

Domarbloggen om digitalisering

Karin Påle-Bartes
2018-10-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Domarbloggen om digitalisering

Det pågår en digitaliseringsrevolution i vår omvärld. Förväntan på att både leverera och kunna använda sig av digitala tjänster är minst sagt stor. Människor ställer krav på tillgänglighet dygnet runt och förväntar sig enklare och snabbare tjänster. Medarbetarna på domstolen har naturligtvis också krav på effektiva arbetsmetoder och verksamhetsstöd. Den arbetsgivare som inte klarar av […]

Vad händer med pengarna som går till Brottsofferfonden?

Karin Påle-Bartes
2018-10-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Vad händer med pengarna som går till Brottsofferfonden?

Det här är ett vanligt beslut i många av våra brottmålsdomar. Den som döms ska betala 800 kr till Brottsofferfonden. Men vad händer med pengarna som går till Brottsofferfonden? Måste alla som döms i ett brottmål betala? Och måste det finnas ett brottsoffer för att domstolen ska bestämma att den som döms också ska betala […]