Hej då Södertörns tingsrätt!

Petra Lundh
2018-09-04
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , ,
Hej då Södertörns tingsrätt!

Inledning När ni läser detta blogginlägg har jag redan flyttat till stan och till Åklagarmyndigheten. I somras fick jag nämligen av regeringen det stora förtroendet att som första kvinna bli Sveriges nästa riksåklagare. Som riksåklagare kommer jag att bli chef för Åklagarmyndigheten, leda Sveriges cirka 1000 åklagare och vara enda allmänna åklagaren som för talan […]

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Petra Lundh
2017-11-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

En effektiv brottsbekämpning kräver att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva verktyg. Förra hösten skrev jag ett inlägg här på Domarbloggen om hemliga tvångsmedel i våra domstolar. Då berättade jag också att jag, tillsammans med experter bl.a. från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Sveriges advokatsamfund, hade fått regeringens uppdrag att undersöka om ett nytt hemligt […]

Preskription av brott

Petra Lundh
2017-08-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Preskription av brott

I början av sommaren fattade vi på Södertörns tingsrätt ett beslut i ett uppmärksammat brottmål. I målet hade en idrottsledare åtalats för grovt sexuellt utnyttjande bland annat av underårig och person i beroendeställning. Mannen var häktad i sin frånvaro eftersom han, trots att preskriptionstiden för brotten närmade sig sitt slut, inte gick att få tag […]

Hemliga tvångsmedel i våra domstolar

Petra Lundh
2016-09-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Att tingsrätten är den domstol som avgör om en person ska dömas för ett brott, bestämmer straff och eventuellt skadestånd, beslutar om skilsmässa och vårdnaden om barn samt dömer i olika tvister mellan enskilda, både personer och företag, det känner de allra flesta till. Säkert vet man också att det är domstolen som beslutar om […]

Södertörns tingsrätt startar en domarblogg!

Petra Lundh
2016-03-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Vi på Södertörns tingsrätt vet att det finns ett stort intresse hos allmänheten för verksamheten i våra domstolar. Detta är inte konstigt då många brott, konflikter eller tvister i samhället på ett eller annat sätt hamnar i domstol. Verksamheten i domstolarna skildras i stor omfattning i media. För det mesta är dessa skildringar riktiga. Ibland […]