Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Petra Lundh
2017-11-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

En effektiv brottsbekämpning kräver att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva verktyg. Förra hösten skrev jag ett inlägg här på Domarbloggen om hemliga tvångsmedel i våra domstolar. Då berättade jag också att jag, tillsammans med experter bl.a. från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Sveriges advokatsamfund, hade fått regeringens uppdrag att undersöka om ett nytt hemligt […]

Preskription av brott

Petra Lundh
2017-08-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Preskription av brott

I början av sommaren fattade vi på Södertörns tingsrätt ett beslut i ett uppmärksammat brottmål. I målet hade en idrottsledare åtalats för grovt sexuellt utnyttjande bland annat av underårig och person i beroendeställning. Mannen var häktad i sin frånvaro eftersom han, trots att preskriptionstiden för brotten närmade sig sitt slut, inte gick att få tag […]

Hemliga tvångsmedel i våra domstolar

Petra Lundh
2016-09-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Att tingsrätten är den domstol som avgör om en person ska dömas för ett brott, bestämmer straff och eventuellt skadestånd, beslutar om skilsmässa och vårdnaden om barn samt dömer i olika tvister mellan enskilda, både personer och företag, det känner de allra flesta till. Säkert vet man också att det är domstolen som beslutar om […]

Södertörns tingsrätt startar en domarblogg!

Petra Lundh
2016-03-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Vi på Södertörns tingsrätt vet att det finns ett stort intresse hos allmänheten för verksamheten i våra domstolar. Detta är inte konstigt då många brott, konflikter eller tvister i samhället på ett eller annat sätt hamnar i domstol. Verksamheten i domstolarna skildras i stor omfattning i media. För det mesta är dessa skildringar riktiga. Ibland […]