Förverkande av egendom – vad händer sen?

Sven Olsson
2020-04-21
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Förverkande av egendom – vad händer sen?

Inledning När tingsrätten meddelar dom i ett brottmål kan det framgå av domslutet att viss egendom ska förverkas. Det betyder att egendom som tillhör den tilltalade eller någon annan tas ifrån den personen för att istället tillfalla staten. Ett förverkandebeslut är inte ett straff (de enda straff som finns i det svenska rättssystemet är böter […]