Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

2019-08-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

Landets tingsrätter mottar varje år ett mycket stort antal mål som rör föräldrars tvist om gemensamma barn i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Att inte komma överens om vad som ska gälla för barnet kan vara påfrestande för föräldrarna, men många gånger kommer också barnet att påverkas negativt av att föräldrarna inte kan enas. […]

Umgänge med barn

2018-02-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Umgänge med barn

Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar? Barn som bor tillsammans med en förälder (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern). Oftast löser föräldrarna detta gemensamt och kommer överens om när barnet ska vara hos umgängesföräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens kan umgängesföräldern begära att tingsrätten beslutar hur […]