Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

2020-05-26
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadstvister

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. I artikel 12 står det att staten ska tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För det ändamålet ska barnet särskilt […]

Särskild företrädare för barn

2019-11-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Särskild företrädare för barn

När utses en särskild företrädare?  När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. Om det är barnets vårdnadshavare som är misstänkt för brottet, eller om vårdnadshavaren står i […]

Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

2019-08-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Hjälp till föräldrar som inte kommer överens om barnen

Landets tingsrätter mottar varje år ett mycket stort antal mål som rör föräldrars tvist om gemensamma barn i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Att inte komma överens om vad som ska gälla för barnet kan vara påfrestande för föräldrarna, men många gånger kommer också barnet att påverkas negativt av att föräldrarna inte kan enas. […]

Umgänge med barn

2018-02-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Umgänge med barn

Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar? Barn som bor tillsammans med en förälder (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern). Oftast löser föräldrarna detta gemensamt och kommer överens om när barnet ska vara hos umgängesföräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens kan umgängesföräldern begära att tingsrätten beslutar hur […]