Företagsrekonstruktion

2019-10-29
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Företagsrekonstruktion

Inledning Företagsrekonstruktion är ett särskilt rättsligt förfarande som syftar till att återställa livskraften hos ett i grunden lönsamt företag som av någon anledning hamnat i en ekonomisk kris. Det kan exempelvis handla om en underleverantör till ett stort företag som flyttar sin verksamhet eller försätts i konkurs eller ett företag som vuxit och fått en […]