Förenklade tvistemål

2017-10-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Förenklade tvistemål

På Södertörns tingsrätt har vi mål och ärenden av många olika slag. En stor del av målen är tvistemål (mål mellan enskilda parter). Tvistemålen delas in i dispositiva och indispositva mål. Ett indispositivt mål är ett mål där staten har ett visst intresse av att se till att tvisten blir löst på ett korrekt sätt […]