Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

2017-11-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

Introduktion I och med att världen blir alltmer globaliserad ökar också antalet kontaktpunkter mellan personer från olika länder. Människor gifter sig över nationsgränserna, köper saker av varandra och har alla möjliga kontakter utanför Sveriges gränser, både professionella och personliga. Att det i sådana situationer ibland uppstår konflikter är naturligt, liksom att de inblandade parterna ibland […]