Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

2017-11-16
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

En effektiv brottsbekämpning kräver att de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till effektiva verktyg. Förra hösten skrev jag ett inlägg här på Domarbloggen om hemliga tvångsmedel i våra domstolar. Då berättade jag också att jag, tillsammans med experter bl.a. från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Sveriges advokatsamfund, hade fått regeringens uppdrag att undersöka om ett nytt hemligt […]