Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

2017-11-28
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Kan svensk domstol tillämpa annan lag än svensk lag?

Introduktion I och med att världen blir alltmer globaliserad ökar också antalet kontaktpunkter mellan personer från olika länder. Människor gifter sig över nationsgränserna, köper saker av varandra och har alla möjliga kontakter utanför Sveriges gränser, både professionella och personliga. Att det i sådana situationer ibland uppstår konflikter är naturligt, liksom att de inblandade parterna ibland […]

Brott och straff på nationell och internationell nivå

2017-03-07
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Jag arbetar som tingsfiskal vid Södertörns tingsrätt och dömer i de flesta typer av mål, bland annat brottmål. I mitt vardagliga arbete är det främst svenska regler om brott och straff som aktualiseras. Det finns dock ett internationellt regelverk om brott och straff som jag intresserat mig för. Jag har därför engagerat mig i Amnestys […]