Döms män och kvinnor olika i tingsrätter?

2018-01-30
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Döms män och kvinnor olika i tingsrätter?

Just denna fråga har Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökt i en kort rapport som heter ”Enhetligt dömande i tingsrätter – En statistisk analys av andelen fängelsedomar” (kortanalys 3/2017)[1] författad av Jonas Öberg. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör myndigheten genom att ta fram fakta och […]