Livstids fängelse – en livstid i fängelse?

2018-02-20
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,
Livstids fängelse – en livstid i fängelse?

Det kan nog med ganska stor säkerhet sägas att få straff i Sverige väcker större intresse än livstids fängelse. Man kan tänka sig att detta dels beror på att brotten som kan leda till livstids fängelse ofta är mycket uppmärksammade i media och i sig väcker frågor om hur allvarliga brott människor kan begå, dels […]