Nåd i brottmål

2019-04-23
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Nåd i brottmål

Dagens blogg handlar om nåd i brottmål, alltså möjligheten att befria någon från ett straff (brottspåföljd) eller mildra straffet. En ansökan om nåd kan enbart avse en dom som det inte längre går att klaga på, dvs som har vunnit laga kraft. En ansökan om nåd handlar vanligen om förhållanden som har inträffat efter domen […]