Vad är offentlighet och sekretess?

2019-04-30
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Vad är offentlighet och sekretess?

Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställning till om uppgiften inte […]