Ordningsregler i rättssalen

2016-11-15
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,

Det här är ett första debattinlägg i en serie av kommande inlägg som kommer att handla om beteende- och lämplighetsfrågor i rättssalen, dvs. vad man får och vad man inte får göra i en rättssal, i tingsrättens lokaler och i rollen som domare. Några exempel på ordningsregler Det är ordföranden som ansvarar för att hålla […]