Preskription av brott

2017-08-22
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Preskription av brott

I början av sommaren fattade vi på Södertörns tingsrätt ett beslut i ett uppmärksammat brottmål. I målet hade en idrottsledare åtalats för grovt sexuellt utnyttjande bland annat av underårig och person i beroendeställning. Mannen var häktad i sin frånvaro eftersom han, trots att preskriptionstiden för brotten närmade sig sitt slut, inte gick att få tag […]