Rättshjälp

2019-09-03
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen:
Rättshjälp

Vad är rättshjälp? Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller annan jurist (ett ombud). För att kunna betala kostnaderna för ombudet ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Det ingår normalt också rättsskydd i helförsäkringar av […]