Domstolens arkiv – vårt gemensamma kulturarv och en förträfflig tidskapsel

2018-06-05
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , , , , ,
Domstolens arkiv – vårt gemensamma kulturarv och en förträfflig tidskapsel

Domstolarna har ytterst centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle. I domstolarna prövas lagarna i praktiken och varje mål och ärende är i sig unikt. Människor begår brott, utsätts för brott, vill skilja sig, vill få vårdnadsfrågor prövade när de inte kommer överens och tvistar om fordringar. I alla dessa fall är det i slutändan hos […]

Alla ska förstå vad som sägs i rättegången och i domar och beslut

2016-04-25
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: ,

Alla förstår inte det juridiska språket Alla som inte förstår svenska har rätt till tolkning i rättegången. Dessutom finns det möjlighet att få domen översatt till det språk man talar. Men tyvärr är det så att också många svensktalande personer tycker att språket i domar och beslut och i rättegångarna är krångligt och där finns […]