Umgänge med barn

2018-02-06
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Umgänge med barn

Hur ser umgänget ut för barn som har skilda föräldrar? Barn som bor tillsammans med en förälder (boendeföräldern) har rätt att umgås med den andre föräldern (umgängesföräldern). Oftast löser föräldrarna detta gemensamt och kommer överens om när barnet ska vara hos umgängesföräldern. Om föräldrarna inte kan komma överens kan umgängesföräldern begära att tingsrätten beslutar hur […]