Statliga utredningar och att jobba som utredningssekreterare

2018-11-27
på Södertörns Tingsrätt
Ämnen: , ,
Statliga utredningar och att jobba som utredningssekreterare

Jag heter Karin Erlandsson och jag är rådman vid Södertörns tingsrätt. Precis som många domare har jag efter avslutad domarutbildning arbetat på en annan arbetsplats än domstol under några år, i syfte att bredda mina erfarenheter. Jag har arbetat med lagstiftningsfrågor framförallt inom Regeringskansliet (UD och Justitiedepartementet) men även under några år i en statlig […]