Arbetet som handläggarchef – omväxlande och utmanande

Allmänt om tingsrätten

Tingsrätten är uppdelad på sex dömande avdelningar, där varje avdelning består av domare, notarier och handläggare. Handläggarna arbetar på varje avdelnings kansli och är i regel inte utbildade jurister. Alla sex avdelningar har en handläggarchef som ansvarar för gruppen handläggare och jag arbetar sedan ca ett och ett halvt år tillbaka som handläggarchef på en av tingsrättens avdelningar. Min grupp består av 13 handläggare i blandade åldrar och med olika bakgrund. De har alla arbetat olika länge på tingsrätten.

Bakgrund

Jag har för egen del arbetat i många år som domstolshandläggare innan jag blev handläggarchef. Förutom de sedvanliga handläggaruppgifterna finns det en stor möjlighet till sidouppdrag för den som arbetar som domstolshandläggare, men om man känner att man vill gå ytterligare ett steg finns det dessutom möjligheten att arbeta som handläggarchef. För mig kändes det som att det var dags att söka nya utmaningar och att ta ett kliv framåt och det var därför jag sökte tjänst som handläggarchef.

Handläggarchefsrollen

Jag fick tjänsten som handläggarchef och jag har inte ångrat mig en sekund. Att få arbeta på domstol, göra handläggaruppgifter samt chefsuppgifter är verkligen att ha allt i ett. Jag ansvarar för min handläggargrupp genom att jag motiverar och engagerar dem i det dagliga arbetet. Jag ansvarar för att schemat är bemannat och att handläggarna får den information de behöver för att kunna genomföra sitt arbete. Det är många rutiner som ska diskuteras och vi ska nå fram till smidiga lösningar hela tiden. Semesterplanering, medarbetarsamtal och lönesamtal är annat som ingår i tjänsten. Mycket utvecklande men det kan också vara mycket utmanande!

Som handläggarchef ska du finnas där för din grupp och peppa, prata och stämma av läget. Alla är olika individer med olika behov. Jag måste också se till att nya handläggare, samt till viss del också erfarna handläggare, utbildas och utvecklas i sina roller. Behöver de gå någon kurs och när är det dags att gå vidare och lära sig ett nytt arbetsområde? Det är en ständig dialog och avstämning som jag hela tiden måste hålla med mina medarbetare. Jag håller i möten för handläggarna, men deltar också på möten på avdelnings- och tingsrättsnivå inom ramen för min roll som handläggarchef. På många sätt är handläggarchefen spindeln i nätet på avdelningsnivå och man måste ha en dialog med respektive yrkeskategori för att arbetet för alla ska flyta på så smidigt som möjligt.

Gemenskap

För mig som handläggarchef är det också viktigt att gruppen trivs tillsammans och att vi har en öppen dialog. För att främja trivseln och gemenskapen i gruppen kan olika samarbetsövningar ofta vara mycket lyckade. Nu under pandemin, och med många medarbetare som arbetar mobilt, har det ställt särskilda krav på mig som chef när det gäller att informera, motivera och få gruppen att arbeta tillsammans under dessa nya förutsättningar.

Handläggaruppgifter

Vid sidan av chefsuppgifterna finns det en del utrymme för att också arbeta med handläggaruppgifter. Det är roligt och omväxlande att kunna kombinera chefskapet med handläggaruppgifter för att bibehålla de egna kunskaperna, men också för att arbetet som görs på kansliet är så viktigt.

Varje dag ser jag fram emot mina omväxlande dagar med samarbete både med min handläggargrupp och med mina fem handläggarchefskollegor på tingsrätten!