Om domarbloggen

Välkommen att följa personal vid Södertörns tingsrätt och andra medarbetare inom Sveriges Domstolar här på domarbloggen. Vi är angelägna om att allmänheten får korrekt information om hur vi hanterar målen och om vad vi grundar våra domar och beslut på. Tyvärr är det så att domare och andra anställda på domstolarna i förhållande till andra aktörer inom rättsväsendet inte är så aktiva i samhällsdebatten. Detta vill vi på Södertörns tingsrätt nu förändra. Därför har vi beslutat att starta en domarblogg här på vår hemsida.

På domarbloggen kommer domare och annan personal som jobbar vid Södertörns tingsrätt eller, i förekommande fall, på andra domstolar runt om i landet att skriva inlägg. Vissa inlägg kommer att vara av mer informativ karaktär och handla om till exempel varför ungdomar döms till lägre straff än vuxna eller om hur man hjälper vittnen till rätta på domstolen. Andra inlägg kommer att vara mera personliga och kan ses som inlägg i samhällsdebatten ur ett domarperspektiv. Ibland kan det också handla om berättelser från domstolspersonal som arbetar i en internationell kontext, till exempel som utsänd på ett fredsfrämjande uppdrag eller som expert i ett biståndsfinansierat utvecklingssamarbete.

Vår förhoppning med domarbloggen är att öka såväl kunskapen om vår verksamhet som förtroendet för domstolarna. Vi hoppas att ni vill följa oss.

Ansvarig för domarbloggen är Eva-Lena Norgren, lagman.

Har du synpunkter eller frågor angående webbplatsen, kontakta oss via telefon: 08-561 660 00 eller med e-post till: sodertorns.tingsratt.domarbloggen@dom.se.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Cookies används för statistikverktyget Google Analytics för att se hur webbplatsen används. Den data som samlas in är anonym och används för att utvärdera och utveckla vårt webbarbete.