Att komma till domstolen för första gången

Förhandlingsäkerhetskontrollstöd och hjälpvideolänk

Med jämna mellanrum genomför vi brukarundersökningar på Södertörns tingsrätt. Vi har upptäckt att människor som kommer till oss ibland har funderingar när det gäller på vilket sätt man behöver förbereda sig inför en förhandling. En annan fråga som också intresserar många är tingsrättens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Veckans blogginlägg ger svar på några av de frågor som kan uppkomma inför en förhandling.

Hur förbereder man sig inför en förhandling?

De flesta som kommer till oss har aldrig varit med på en förhandling tidigare. Ett sätt att förbereda sig mentalt är att se lokalerna i förväg. Det är så klart sällan det finns tid och utrymme för att göra ett besök på tingsrätten i förväg även om den möjligheten finns. Ett alternativ kan då vara att titta på den virtuella rundtur som Södertörns tingsrätt har skapat. Den finns på tingsrättens hemsida och kan nås genom följande länk: domstol.a360.se/sodertorns-tingsratt/.

Många undrar också hur själva förhandlingen kommer att gå till, vem sitter var och när ska de olika parterna prata. Den som ska vara med på en brottmålsförhandling och vill veta mer i förväg kan få svar på många frågor genom att besöka Så går det till i domstolen – Sveriges Domstolar eller titta på en särskild film som Domstolsverket har tagit fram och som visar hur en brottmålsrättegång går till, Huvudförhandling – Sveriges Domstolar.

Om man vill ha med sig ett stöd i punktform för hur en förhandling brukar gå till från början till slut kan en tidigare Fredagsfråga som vi har publicerat på vår facebook-sida också vara till hjälp.

Ibland möter vi oroliga vittnen som är rädda för att de inte ska komma ihåg allt som de tidigare har berättat för polisen, men ett vittnesförhör är inte som ett läxförhör i skolan. Vittnet ska enbart berätta vad hen kommer ihåg vid tidpunkten för förhöret i domstolen. Det är därför inte tillåtet att läsa innantill från tidigare polisförhör när man vittnar i domstol. Däremot får den som anser sig behöva det ha med sig några stödord som hjälp under själva förhöret.

För den som har en hörselnedsättning finns det en rad olika hjälpmedel. Det kan vara bra att kontakta tingsrätten i förväg om man har särskilda behov.

Vad händer när man kommer till tingsrätten?

Den som kommer till tingsrätten möter allra först vår personal i säkerhetskontrollen. Det är tingsrättens expeditionsvakter som har till uppgift att kontrollera så att inga farliga föremål tas med in till tingsrätten (se tidigare blogginlägg om vår säkerhetskontroll). Alla som kommer till domstolen får gå igenom en metallbåge och eventuella medhavda väskor läggs på ett rullband för att röntgenundersökas. Det är viktigt att komma i god tid till tingsrätten och ta i beräkningen att man också ska gå igenom säkerhetskontrollen. Ibland kan det bli köbildning eftersom det är många olika förhandlingar som börjar samtidigt.

Hjälp och stöd på plats

För den som kommer till våra lokaler finns det olika stöd och hjälp på plats.

Domstolsvärdar

När en besökare väl har passerat säkerhetskontrollen möter hen ofta våra domstolsvärdar. De är extrainkallade nämndemän som hjälper alla som kommer till oss att hitta. Domstolsvärdarna kan också svara på generella frågor om hur en förhandling går till. Till domstolsvärdarna kan alla vända sig som kommer till tingsrätten

Expeditionen

När tingsrätten är öppen är vår expedition alltid bemannad. De som arbetar i expeditionen kan också svara på frågor.

Vittnesstöd

På tingsrättens entréplan finns dessutom ett särskilt rum för vittnesstödet. Vittnesstödsverksamheten på Södertörns tingsrätt bedrivs av en av Brottsofferjourerna (BOJ) i Stockholmsområdet. Genom vittnesstödet kan man få stöd i samband med en rättegång.

Vittnesstöd finns till för den som är vittne, målsägande eller anhörig och det är kostnadsfritt. Vittnesstödet erbjuder också stöd och hjälp för den som är tilltalad i ett brottmål men saknar offentlig försvarare.

Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt och som erbjuder praktisk information och medmänskligt stöd innan, under och efter en rättegång. Vittnesstöden har genomgått en utbildning samt avlagt ett tystnadslöfte (se också tidigare blogginlägg om vårt vittnesstöd).

Vittnesstöden jobbar uppsökande på tingsrätten och kan även förbokas. För garanterat stöd är det alltid bra att förboka vittnesstödet. De har både en särskild mailadress (vittnesstod.sodertorn@sodrastockholm.boj.se) och särskilda telefonnummer (070-263 69 77 och 08- 561 662 37).

Stödperson

Utöver de vittnesstöd som finns på tingsrätten har den som kommer till domstolen möjlighet att själv ta med sig en stödperson. En stödperson kan sitta med under förhandlingen som ett stöd.

Var sitter jag i väntan på förhandlingen?

Det finns en rad olika alternativ för den som väntar på en förhandling.

Våra allmänna utrymmen

Man kan sitta i våra allmänna utrymmen och det alternativet är det många som väljer. Det finns många olika sittplatser och tillgång till veckotidningar i de allmänna utrymmena. Det finns dessutom en automat som innehåller godis, dryck och enklare smörgåsar. Våra expeditionsvakter patrullerar i de allmänna utrymmena med jämna mellanrum.

När ett mål börjar ropas det ut i vår högtalare. Om man är kallad som vittne ska man inte vara med från början av målet utan då får man vänta på att det egna namnet ropas upp när det är dags för vittnesförhöret.

Samtalsrum

Det finns de som vill sitta privat och i avskildhet inför en förhandling. Då kan man använda ett av våra samtalsrum som finns på varje plan. Samtalsrummen användas ofta för möten med vittnesstödet eller när man vill prata ostört med sitt ombud. Till skillnad från de allmänna utrymmena är samtalsrummen inte övervakade.

Ett särskilt rum för målsäganden och vittnen

Det finns dessutom ett särskilt rum för målsäganden och vittnen på vårt entréplan. För de vittnen och målsäganden som vill sitta avskilt i väntan på att en förhandling börjar, eller under pauser, kan det här rummet vara ett alternativ. Vittnesstödet och våra expeditionsvakter tittar till rummet lite då och då, men det är inte bevakat hela tiden. Pårop hörs lika bra i det här rummet som i våra allmänna utrymmen.

Rättegången

Under rättegången är det ordföranden som ansvarar för tryggheten och säkerheten i förhandlingssalen. Ordföranden har t.ex. möjlighet att bestämma att det ska vara ordningsvakter med i salen.

Medhörning

Medhörning kallas det när rätten beslutar att en tilltalad inte får vara med i förhandlingssalen när en målsägande eller ett vittne hörs. Då sitter den tilltalade i ett annat rum och kan därifrån följa förhandlingen och vad som sägs.
Medhörning kan beslutas om det kan antas att målsäganden eller vittnet inte kommer att berätta sanningen om den tilltalade finns i rummet eller om den tilltalade hindrar eller avbryter målsägandens eller vittnets berättelse. Rätten kan också besluta att en åhörare inte får vara med under ett förhör.
Beslut om medhörning kan inte fattas i förväg utan först vid huvudförhandlingen. Det går alltså inte att i förväg få besked om det kommer att vara medhörning eller inte. Det går dock bra att i förväg lämna in en sådan begäran till tingsrätten.

Videolänk

Den som bor långt ifrån tingsrätten kan vara med på videolänk från den domstol som ligger nära hemmet. Det är viktigt att man tar kontakt med tingsrätten i god tid om man har ett sådant önskemål. Videolänk kan också användas om det finns en hotbild mot en person som ska vara med på en rättegång. Då kan personen vara med på videolänk från en annan domstol och behöver alltså inte komma till våra lokaler. Det går att ordna så att det inte syns från vilken domstol i landet som videolänken är uppkopplad ifrån.