Fiskalsinternat med fokus på ordföranderollen

domaredomarutbildningFiskalkompetensutveckling

I början av juni höll tingsrätten ett internat för tingsrättens fiskaler. Tema för årets internat var hur man kan utvecklas i rollen som tingsfiskal, och särskilt som rättens ordförande under förhandlingar.

Varje år ordnar tingsrätten ett internat för sina fiskaler. Fiskaler är domare under utbildning. Syftet med tingsrättens återkommande internat är kompetensutveckling. Det skapar också en möjlighet för fiskalerna att träffas och diskutera erfarenheter med varandra och andra yrkesverksamma jurister.

Varje år har internatet ett tema. Under förra årets internat låg fokus på de olika roller som man som jurist kan ha i EU:s olika institutioner. I år handlade internatet om hur man kan utvecklas i rollen som tingsfiskal, och särskilt som rättens ordförande under förhandlingar.

Ordning och säkerhet i rättssalen

Den första dagen inleddes med en föreläsning av Peter Krikström, som är rådman vid Lunds tingsrätt och medförfattare till boken Ordning och säkerhet i domstol. Föreläsningen fokuserade särskilt kring det ansvar för ordning och säkerhet som rättens ordförande har i förhandlingssalen och hur man kan hantera de situationer man kan ställas inför.

Under en förhandling i domstol gäller olika slags ordningsregler. Anledningen är att den som deltar ska känna sig trygg och säker. Ett vittne eller en målsägande ska utan att känna sig hotad, störd eller utsatt för påtryckningar fritt och sanningsenligt kunna lämna sin berättelse. Det är viktigt för rättssäkerheten att det är ordning i en rättssal och det är en förutsättning för att domstolarna ska kunna genomföra sin verksamhet.

Peter Krikström underströk vikten av att vara aktiv i sin roll och att ha ett tydligt bemötande. Han fokuserade också kring de olika sätt man som ordförande kan arbeta för att förebygga ordningsstörningar både genom praktiska överväganden innan, och med sitt bemötande under en förhandling. Han delade med sig av sina egna erfarenheter av olika situationer och bjöd på flera praktiska tips. Fiskalerna diskuterade sedan hur man som ordförande bäst kan hantera om någon stör eller agerar olämpligt under en förhandling.

Hur man kan utvecklas i rollen som ordförande

Under eftermiddagen hölls ett seminarium av Gunilla Carle de Verdier och Carl Wetter, rådmän vid Södertörns tingsrätt, om ordföranderollen i stort. Under seminariet behandlades bland annat materiell processledning, bemötandefrågor och jävssituationer.

Tingsrätten har kontinuerliga dialogmöten med åklagare, försvarare och ombud och även brukarundersökningar med tilltalade, målsäganden och vittnen. Rådmannen Karin Påle Bartes, som är ansvarig för tingsrättens utvecklingsarbete, berättade om hur olika besökare har uppfattat förhandlingssituationen och bemötandet från domstolens sida.

Strategier för att hantera en krävande roll

Internatets andra dag inleddes med ett pass av Ulrik Lork, som har utbildat flera medarbetare på tingsrätten i metodiken kring avlastningssamtal. Som domare kan det hända att man i jobbet möter människor som på olika sätt har eller har haft det svårt eller genomlevt traumatiska händelser som man får ta del av. Ulrik Lorks pass handlade bland annat om strategier för att hantera detta och deltagarna fick tillfälle att reflektera kring behov av avlastning och stöd från kollegor.

Internatet avslutades med diskussioner om tingsrättens pågående fiskalsprojekt om utbildning, handledarskap, och den fortsatta tiden på domarbanan.

Eftersom vi är så många fiskaler på domstolen var internatet ett superbra tillfälle att lära känna de andra fiskalerna och stärka gemenskapen i gruppen. Det finns så bra stöd att hämta i andra fiskalers erfarenheter, särskilt när det gäller domarrollen, säger Fanny Svensén som är en av tingsrättens fiskaler.