Är det bara i brottmål som det finns vittnen?

Nej, vittnen kan förekomma i alla typer av mål.

Ett exempel är mål som rör pengar. Vittnet ska då kanske berätta om att hen har sett någon låna ut pengar till någon annan.

Ett annat exempel är mål som handlar om vårdnad om barn. Vittnet ska då kanske berätta om barnets relation till ena föräldern.