Får en domare döma en familjemedlem?

Nej, det får en domare inte göra.

Det beror på risken för att domaren då är partisk, det vill säga jävig.

En domare kan också vara jävig av andra skäl, exempelvis när domaren har ett intresse i saken.

En domare ska inte heller döma i ett mål när parten är en nära vän eller ovän.