Får man byta offentlig försvarare?

Om man är missnöjd med sin offentliga försvarare kan man begära att domstolen tillåter ett byte.
 
Det gör man genom att ge in en ansökan om byte till den domstol som handlägger målet.
 
Utgångspunkten är att den som har fått en offentlig försvarare utsedd för sig ska biträdas av den personen genom hela rättsprocessen.
 
För att få byta offentlig försvarare krävs det att man har särskilda skäl.
 
Det kan handla om svåra samarbetsproblem eller att man helt saknar förtroende för sin offentliga försvarare. Domstolen kan även väga in hur allvarlig brottslighet det rör och om man riskerar ett långt fängelsestraff.