Får man filma och fota under en förhandling i domstol?

Nej, det får man inte. Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen och det är dessutom förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Från och med den 1 juli 2020 är det också förbjudet att sprida bilder från en domstolsförhandling om någon person syns på bilden. Medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen omfattas dock inte av spridningsförbudet.