Får vem som helst bli offentlig försvarare?

Nej.

Enligt huvudregeln ska en advokat som är lämplig för uppdraget utses.

För att bli advokat krävs:

  • juristexamen,
  • minst tre års arbete inom praktisk kvalificerad juridisk verksamhet,
  • att man genomgått Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen och godkänts och
  • att man i övrigt anses lämplig.

Om det finns särskilda skäl kan även en annan lämplig person, som har tillräcklig kompetens, utses till offentlig försvarare.

Om den misstänkte har önskat en person som är lämplig för uppdraget ska den personen utses, om det inte finns särskilda skäl mot det.