Finns det en domared?

Finns det en domared?

Ja, det gör det.

Alla som ska döma i svensk domstol måste säga domareden. Domareden går ut på att man lovar att följa svensk lag och vara opartisk när man dömer.

Domareden är väldigt gammal. Den fanns i lagen redan år 1734 och är knappt ändrad sedan dess. Språket i domareden är fortfarande ålderdomligt.

Det här domareden:

”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.”