Finns det några som inte behöver vittna?

Ja, det gör det. Vi ger här några exempel.
 
Den som är nära släkt med någon som är misstänkt för ett brott behöver inte vittna. Dessutom är det domstolen som bestämmer om den som är under 15 år eller den som lider av en psykisk störning måste vittna.
 
Ett ytterligare exempel är att den som har ett visst yrke inte behöver vittna om saker hen fått veta i sitt jobb, bland annat präster, advokater, läkare och sjuksköterskor.
 
Anledningen till att vissa inte behöver vittna är för att undvika risken för en intressekonflikt. Exempelvis ska den som är nära släkt med någon som är åtalad för ett brott inte behöva välja mellan att sätta dit eller skydda en nära släkting.