Ger domstolen juridisk rådgivning?

Nej, domstolen kan inte ge juridisk rådgivning. Det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk, och vi talar inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Tingsrätten har en serviceskyldighet som innebär att vi kan ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att ge anvisningar för att fylla i formulär till en stämningsansökan. Det kan också handla om att lämna allmänna upplysningar om förfarandet vid domstolen eller hänvisa till andra myndigheter.

Om man exempelvis vill ha råd om hur en process ska läggas upp juridiskt bör man vända sig till en advokatbyrå eller annan praktiserande juristbyrå. Mer information går att hitta på Advokatsamfundets hemsida. Det finns också gratis rådgivning av jurister på vissa bibliotek och medborgarkontor.