Höjs avgiften till Brottsofferfonden?

Ja, det stämmer. Avgiften både höjs och kommer att omfatta fler brott.

Avgiften har varit 800 kronor. Nu kommer den att höjas till 1 000 kronor om det är så att brottet har begåtts den 1 februari 2023 eller senare.

Tidigare har den som döms för ett brott som har fängelse i straffskalan fått betala en avgift till Brottsofferfonden. Nu ska fler brott leda till att man måste betala den avgiften.

Om man kan få strängare straff än penningböter för brottet ska den dömde också betala en avgift till Brottsofferfonden om brottet begåtts den 1 februari 2023 eller senare. Det innebär exempelvis att den som gör sig skyldig till olovlig körning inte enbart kommer att dömas till dagsböter utan hen måste dessutom betala en avgift till Brottsofferfonden.