Hur blir man nämndeman?

Nämndemän är förtroendevalda personer som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget som nämndeman är opolitiskt. Du som vill bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse. Val av nämndemän sker året efter de allmänna valen. Mandatperioden är fyra år. Nästa val äger rum under 2023.

Du kan läsa mer om uppdraget som nämndeman här: Nämndeman – ett förtroendeuppdrag – Sveriges Domstolar