Hur blir man ordinarie domare i domstol?

1. Juristexamen

Första steget mot domaryrket börjar på universitetet. Juristutbildningen är fyra och ett halvt år.

Efter examen kan man söka utbildningsanställning som notarie.

2. Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöringen är två år och arbetet varvas med utbildning.

Det går att vara notarie på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

3. Domarbanan

Den som är klar med sin notarie-tjänstgöring kan söka till den så kallade domarbanan. Även då varvas arbete med utbildning.

Domarbanan består av

  • ett år som fiskal i hovrätt eller kammarrätt
  • två år som fiskal vid tingsrätt eller förvaltningsrätt
  • ett år som tillförordnad assessor i hovrätt eller kammarrätt.

4. Assessor

Efter dessa fyra år kan man bli utnämnd till assessor. En assessor arbetar ofta i flera år utanför domstolen för att få bredare erfarenheter.

Det kan handla om

  • utredningsuppdrag inom en statlig myndighet
  • uppdrag som rättssakkunnig med lagstiftningsfrågor
  • internationella uppdrag inom näringslivet eller EU.

5. Ordinarie domare

En assessor kan söka anställning som ordinarie domare.

Alternativ väg till domaryrket

De flesta som är ordinarie domare har gått den så kallade domarbanan. Men även erfarna advokater eller åklagare kan få anställning som ordinarie domare.