Hur fungerar betänketid vid skilsmässa?

Ibland måste du vänta på skilsmässa

Ni kan få skilsmässa direkt om ni är överens. Men om nån av er har barn under 16 år måste ni vänta. Om bara en av er vill skiljas måste ni också vänta. Det kallas betänketid.

Hur länge behöver vi vänta?

Betänketiden är mellan 6 månader och 1 år. Den räknas från den dag som ni ansöker om skilsmässa.

Om bara en av er ansöker räknas betänketiden från den dag när den andre tar emot ansökan.

Vill ni fortfarande skilja er – gör så här

Berätta för tingsrätten att ni vill skilja er efter 6 månader, till exempel genom telefon, brev eller mejl.

Om ni inte hör av er till tingsrätten inom 1 år, blir det ingen skilsmässa. Då fortsätter ni alltså att vara gifta.

Ibland behövs ingen betänketid

Ni kan få skilsmässa utan betänketid om ni inte har levt tillsammans de senaste 2 åren.

Det gäller även om ni inte är överens eller har barn under 16 år.

 

Sveriges Domstolar kan du ansöka om skilsmässa.