Hur många domstolar finns det i Sverige?

I Sveriges Domstolar ingår nära 80 domstolar, nämnder och myndigheter. Sveriges Domstolar finns i hela landet och har över 7 000 medarbetare. Södertörns tingsrätt är en av landets största domstolar. Hos oss arbetar omkring 250 medarbetare.

Vill du veta mer om de olika domstolarna, nämnderna och myndigheterna som ingår i Sveriges Domstolar, se här https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/sveriges-domstolars-uppdrag-och-roll/