Hur många förhandlingssalar har tingsrätten?

Tingsrätten har 19 förhandlingssalar, varav en säkerhetssal, och sju förberedelserum. Sammanlagt finns alltså 26 salar som vi använder för rättegångar och sammanträden. Därutöver finns det så kallade familjerummet, vilket är ett särskilt sammanträdesrum för familjemål.

I anslutning till salarna finns ett stort antal samtalsrum som är avsedda för samtal mellan parterna och deras försvarare, målsägandebiträden eller ombud. I tingsrätten finns också ett rum för målsäganden och vittnen där de kan sitta avskilt samt ett särskilt rum för tolkar som kommer till domstolen.

Sedan oktober 2014 har tingsrätten även permanent säkerhetskontroll.