Hur utses en offentlig försvarare?

Det är domstolen som beslutar om (utser) en offentlig försvarare.
Den som är misstänkt för brott kan få en offentlig försvarare redan under förundersökningen (brottsutredningen) eller till en eventuell rättegång.
Den som vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska kontakta åklagaren.
Åklagaren tar frågan till domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare ska utses eller inte.
Om åtal redan är väckt kan den som är misstänkt vända sig direkt till domstolen för att begära en offentlig försvarare under rättegången.
Den som är misstänkt kan själv lämna önskemål om vem man vill ska utses till offentlig försvarare.
Man kan också ange att man godtar den som domstolen utser.