Hur utses ordinarie domare?

Det är regeringen som utser ordinarie domare efter förslag från Domarnämnden.

Domarnämnden är en statlig myndighet som bland annat ska förbereda ärenden om utnämning av ordinarie domare.

Nämnden har hand om ansökningsförfarandet och lämnar förslag till regeringen om vilka av de olika sökandena som bör anställas.

Av grundlagen framgår det att  regeringen bara får ta hänsyn till sakliga grunder som förtjänst och skicklighet när regeringen utser domare.

Anledningen till att dessa regler finns i grundlagen är för att trygga domstolarnas oberoende.