Hur väcks åtal?

Åtal väcks genom att åklagaren ger in en stämningsansökan till domstolen. I stämningsansökan står det vem som åtalas och för vilka brott och vilken bevisning som åklagaren vill lägga fram.

I Sverige är åklagaren i princip skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att det finns tillräcklig utredning om att en person har begått ett brott.