Jobbar tingsrätten på julafton?

Ja. På julafton och andra helger under året har tingsrätten ”jouröppet” för att kunna pröva häktningar och vissa andra brådskande frågor. Detta kallar vi för häktningsjouren.

De vanligaste frågorna som uppstår på häktningsjouren rör förstås häktning, men frågorna kan också handla om bland annat förordnande av offentlig försvarare och särskild företrädare för barn.

En särskild företrädare kan exempelvis utses om ett barn är brottsoffer och barnets vårdnadshavare misstänks för brottet.

Det är viktigt att beslut om särskild företrädare kan fattas snabbt så att polisen kan börja utreda brottet utan att den misstänkte hinner påverka barnet.