Kan en ordinarie domare bli av med jobbet?

Ja, men det krävs att det finns speciella omständigheter.
 
Som ordinarie domare har man nämligen ett särskilt anställningsskydd enligt grundlagen.
 
Så här lyder bestämmelsen:
 
”Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om
1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen, eller
2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.”
 
Bestämmelsen ska garantera att en domare inte pressas att döma på ett visst sätt av rädsla för att bli av med jobbet.
 
Syftet är bland annat att trygga domstolarnas oberoende och rättssäkerheten för de personer som kommer till domstolen.