Kan jag besöka en huvudförhandling?

Förhandlingar i domstol är som huvudregel offentliga. Normalt sett har du alltså rätt att besöka vilken rättegång som helst förutsatt att du följer ordningsreglerna i rättssalen. Rätten kan i undantagssituationer besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar, det vill säga att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen. Sådana beslut kan till exempel vara aktuellt i brottmål som handlar om sexualbrott.