Kan politiker bestämma hur en domare ska döma?

Nej, det står i grundlagen att varken regeringen eller riksdagen får bestämma hur en domare ska döma.

Det är faktiskt så att ingen kan påverka hur en domare ska bestämma i ett visst mål, inte heller andra domare eller chefer.

Som domare arbetar man självständigt och under eget ansvar.

Att domare är oberoende och självständiga är viktigt för rättssäkerheten och demokratin.