Måste ett vittne vara i rättssalen?

Ja, nästan alltid.

Som utgångspunkt ska ett vittne komma till domstolen och bli förhörd på plats i rättssalen. Men det finns undantag. Vi ska ge några exempel.

Ett exempel är om vittnet har svårt att resa till domstolen om vittnet bor långt bort i en annan del av landet.

Ett annat exempel är när det finns en hotbild mot vittnet.

Då kan vittnet ofta vara med på rättegången via videolänk från en annan domstol, ett statligt servicekontor eller hemifrån med hjälp av sin egen mobil eller dator.

Ett vittne som skulle vilja vittna från en annan plats behöver i god tid kontakta domstolen.

Det är alltid domstolen som bestämmer om ett vittne behöver vara i rättssalen eller inte.