Måste ett vittne vittna i domstol?

Ja, så är det. Det kallas för vittnesplikten.

Vittnesplikten innebär en skyldighet att vittna i domstol. Det går alltså inte att bestämma själv om man vill vittna eller inte.

Nästan 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt, inte för att sätta dit eller skydda någon. Domstolen vill bara att vittnet kommer och berättar vad hen vet.

För den som känner sig orolig över att vittna går det att få hjälp och stöd. På många domstolar finns vittnesstöd, bland annat på Södertörns tingsrätt.

Ett vittnesstöd hjälper vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Några få undantag finns från vittnesplikten. Det får ni veta mer om i nästa veckas fråga.