När och hur arbetar en tolk i tingsrätten?

Tingsrätten får anlita en tolk när en part, ett vittne eller någon annan som ska prata under rättegången inte behärskar det svenska språket. Om en misstänkt eller målsägande i brottmål inte behärskar svenska måste tingsrätten anlita en tolk.

Den som har hörselnedsättning eller talsvårigheter har rätt till teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller så kallad tolkning med tecken som stöd.

Det finns tolkar som har en särskild kompetens för att kunna tolka i domstol och för rättsväsendet i övrigt. De är rättstolkar och måste ha särskilt goda ämneskunskaper inom juridik.

Tolken ska tolka allt som sägs under rättegången. Det kan vara rättegångsfel att ha en rättegång utan tolk när sådan borde ha anlitats eller att använda en tolk som inte har tillräckliga kvalifikationer.