När ska en skilsmässa föregås av betänketid?

äktenskapbetänketidfullföljdskillsmäsa

Alla har rätt till skilsmässa men i vissa fall måste det gå minst sex månader innan tingsrätten kan meddela dom på äktenskapsskillnad. Parterna får i dessa fall besked om att äktenskapsskillnaden ska föregås av så kallad betänketid. Äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid

  • om endast ena maken ansöker om skilsmässa och den andre inte går med på det eller inte kommer in med svar,
  • om någon av makarna har barn under 16 år som står under ena eller båda makarnas vårdnad och som bor tillsammans med ena maken, eller
  • om båda begär det.

I beskedet om betänketid meddelar domstolen parterna vilken dag som de tidigast (sex månader efter ansökan) och senast (ett år efter ansökan) kan begära skilsmässa (fullföljd). När det gäller tvistiga mål räknas betänketiden från delgivning av stämningen. Det räcker med att en av makarna begär att äktenskapsskillnaden ska fullföljas för att tingsrätten ska kunna meddela dom på äktenskapsskillnad.

Det finns ett undantag från kravet på betänketid. Det är när makarna har levt åtskilda de senaste två åren. För att slippa betänketid måste man dock lämna in ett intyg från någon som känner till makarnas förhållanden och som kan intyga att de inte bott tillsammans de senaste två åren (så kallat särlevnadsintyg). Intyget bör skrivas under av två vuxna personer som känner makarna väl och vet att de inte bott tillsammans. Om makarna har varit folkbokförda på olika adresser under de senaste två åren räcker det att man lämnat in personbevis som visar detta.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om äktenskapsskillnad: Skilsmässa och bodelning – Södertörns tingsrätt (domstol.se)